หร้าแรก

 

 

 

Multi Purpose Shredder

เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์

สุดยอดเครื่องสับเอนกประสงค์ระบบ Disc
ทำงานร่วมกับ Hammer Mill(สิทธิบัตร)
ทำงานได้มากกว่าเครื่อง 10 ชนิดในเครื่องเดียว


: ระบบใบมีด Disc ทำจากเหล็กเกรดพิเศษ ทนแรงเฉือนและเสียดสีเป็นพิเศษ ให้ความแข็งถึง 60 HRC. สามารถลับคมได้มากครั้งและอายุยาวนานกว่า
: ระบบ Hammer Mill ทำจากเหล็กกล้า มีความแข็งไม่น้อยกว่า 40 HRC. อายุทนทานหลายปี สามารถหมุนตัวไปมาเพื่อลดแรงปะทะขณะย่อย ลดการเสียหายของเครื่องจักร ทำให้วัสดุแทบทุกชนิดแตกป่นได้ในระยะที่รวดเร็ว

- สามารถติดตัง เครืองยนต์ดีเซล ขนาด 10-16 แรง หรือ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10-15 แรง 380 V.ได้
- ระบบ Disc Chipper + Hammer Mill มี 1ใบมีดสับ และ 21 ใบมีดเหวียง แบบอิสระ
- สามารถสับย่อยวัสดุได้ทุกชนิด
- เครื่องสับย่อยกิ่งไม้สด และกิ่งไม้แห้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.
- ขนาดของเครือง กxยxส(ซม.) 134x225x160 ซม. นําหนักโดยประมาณ 450 กก.
“ด้วยการค้นคว้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 15 ปี ทำให้เราได้เครื่องสับย่อยเอนกประสงค์ ที่มีคุณสมบัติครอบคลุมกว้างขวาง ทำให้เกษตรกรทุกพื้นที่ สามารถนำวัสดุเหลือใช้รอบตัว มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์, อาหารสัตว์ และอาชีพเสริมอีกมากมาย ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้และสุขภาพดี โดยยึดหลักพึ่งพาตนเอง ปลอดสารพิษ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า″

ด้วยคุณสมบัติมากกว่าเครื่อง 10 ชนิดในตัวเดียวกัน ได้แก่

- เครื่องย่อยกิ่งไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-6 นิ้ว (ขึ้นอยู่กับรุ่นและแรงม้า)
- เครื่องย่อยหญ้าขนได้ทุกชนิด ฟางข้าว, ซังข้าวโพด
- เครื่องย่อยกาบมะพร้าว ตีขุย, หั่นหยาบ, แยกเส้นใยในตัวเดียว
- เครื่องย่อยพืชฉ่ำน้ำ เช่น ต้นกล้วย ผัดตบชวา และขยะสด
- เครื่องย่อยทะลายปาล์ม, กิ่งปาล์ม
- เครื่องตีดิน, มูลสัตว์ และปุ๋ยหมัก
- เครื่องบดทำอาหารสัตว์ เช่น ถั่ว ข้าวโพด ฯลฯ
- เครื่องบดย่อยกระดูกสัตว์, เปลือกหอย, กระดองปู
- เครื่องบดสมุนไพร ฯลฯ
- เครื่องบดพลาสติก เพื่อรีไซเคิล

* รุ่นพิเศษ! สามารถบดแกลบให้เป็นรำโดยไม่ฟุ้งกระจาย

- สามารถติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 6 แรง หรือ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2-3 แรง 220 v. ได้
- ระบบ Disc Chipper + Jaw Breaker มี 1 ใบมีดสับ และ2 ใบย่อยแบบฟันเลื่อยทำจากเหล็กเกรดพิเศษ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 50 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 300 กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)102x120x100 น้ำหนักโดยประมาณ 180 กก.


MODEL : 2 ECM 1

- สามารถติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 13 แรง หรีอ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 7 แรง 380 v. ได้
- ระบบ Disc Chipper + Jaw Breaker มี 1 ใบมีดสับและ2 ใบย่อยแบบฟันเลื่อย ทำจากเหล็กเกรดพิเศษ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 75 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 500 กก./ชม. ลงมาขึ้นอยู่กับวัสดุความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.) 122x150x130 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 350 กก.


MODEL : 2EMH

- สามารถติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 13 แรง หรีอ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 7-10 แรง 380 v. ได้
- ระบบ Disc Chipper + Hammer mill มี 1 ใบมีดสับ และ18 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 75 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 500 กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)122x150x130 น้ำหนักโดยประมาณ 370 กก.


MODEL : 2EMH 1S

- สามารถติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 10-16 แรง หรีอ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10 แรง 380 v. ได้
- ระบบ Disc Chipper + Hammer mill มี 1 ใบมีดสับ และ 21 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 100 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 1,000 กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)120x225x185 น้ำหนักโดยประมาณ 600 กก.
* รุ่นพิเศษเครื่องบดป่น สามารถบดแกลบให้เป็นรำโดยไม่ฟุ้งกระจาย*
จุดเด่น : เครื่องทุกรุ่นสามารถย่อยวัสดุทุกชิ้นทั้งเปียกและแห้งได้


MODEL : 2ECM T1

- ย่อยก้านปาลม์ขนาดใหญ่และทลายปาล์มใหญ่ได้
- สามารถติดตั้งรถแทรกเตอร์ ขนาด 20 แรงขึ้นไป
- ระบบ Disc Chipper + Jaw + Breaker มี 2 ใบ และ 2 ใบย่อยแบบฟันเลื่อยทำจากเหล็กเกรดพิเศษ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 100 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 1,800กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)168x220x140 น้ำหนักโดยประมาณ 450 กก.


MODEL : 2EMH T1

- สามารถติดตั้งรถแทรกเตอร์ ขนาด 14 แรงขึ้นไป
- ระบบ Disc Chipper +Hammer Mill มี 1 ใบมีดสับและ21 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 100 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 1,000กก./ซม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)115x220x160 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 400 กก.


MODEL : 2EMH T1S

- สามารถติดตั้งรถแทรกเตอร์ ขนาด 14 แรงขึ้นไปได้,เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 10-16 แรง หรือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10 แรง 380 v. ได้ในเครื่องเดียวกัน
- ระบบ Disc Chipper + Hammer Mill มี 1 ใบมีดสับและ21 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 100 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 1,000กก./ซม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)160x225x160 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 450 กก.


MODEL : 2EMH T2

- สามารถติดตั้งรถแทรกเตอร์ ขนาด 30 แรงขึ้นไปได้
- ระบบ Disc Chipper + Hammer Mill มี 2 ใบมีดสับและ21 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 150 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 2,500กก./ซม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)145x225x200 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 1,600 กก.
- เหมาะสำหรับงานหนักหรือพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ เน้นความรวดเร็วในการทำงาน
จุดเด่น : เครื่องทุกรุ่นสามารถย่อยวัสดุทุกชนิดทั้งเปียกและแห้งได้และสามารถเอนเครื่องไปด้านหลังเพื่อสะดวกในการใส่ก้านปาล์มยาว ๆ ในแนวราบได้


Model : 2 EMH 2S

- สามารถติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 21 แรง หรีอ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 20 แรง 380 v. ได้
- ระบบ Disc Chipper + Hammer mill มี 2 ใบมีดสับ และ 42 ใบมีดเหวี่ยงอิสระ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 100 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 1,800 กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)134x225x195 น้ำหนักโดยประมาณ 830 กก.
* รุ่นพิเศษเครื่องบดป่น สามารถบดแกลบให้เป็นรำโดยไม่ฟุ้งกระจาย*


Model : 2 EMH 3 เครื่องสับย่อยขนาดใหญ่

- สามารถติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 50 แรง 380 v. ได้
- ระบบ Disc Chipper + Hammer mill มี 2 ใบมีดสับ และ 42 ใบมีดเหวี่ยงแบบอิสระ
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง 150 มม.
- ความสามารถในการสับย่อย 3,000 กก./ชม. ลงมา ขึ้นกับวัสดุและความละเอียดของชิ้นงาน
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)145x310x220 น้ำหนักโดยประมาณ 3,000 กก.


Model : 2 ESHR 1 เครื่องลับใบมีด

- เครื่องลับใบมีดสำหรับเครื่องสับย่อยทุกรุ่น ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำงานจะขาดมิได้
- เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่ผลิตเครื่่องลับมีดมารองรับในราคาที่ถูก เพื่อให้เครื่องย่อยของท่านทำงานได้เหมือนซื้อมาใหม่ ๆ
- ติดตั้งมอเตอร์ขนาด 1.5 แรง 2,200 v.
- ขนาดของเครื่อง กxยxส (ซม.)48x70x120 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ70 กก.


 


 

MODEL : 2EMCT


เป็นเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการหั่น โดยชิ้นงานไม่ซ้ำสามารถปรับความยาวชิ้นงานได้ โดยเครื่องจะดึงชิ้นงานเข้าไปเองโดยไม่มีการลื่นไถลเพราะตัวกดชิ้นงานจะขึ้นลงอัตโนมัติตามสภาพรูปทรงของวัสดุ ทำให้ไม่กินกำลังเครื่องยนต์
- สามารถหั่นชิ้นงานไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน เช่น ก้านมะพร้าว,ก้านสละ,ก้านปาล์ม,หั่นฟางและกาบมะพร้าวให้เป็นชิ้น ๆ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหั่นทำอาหารสัตว์หรือทำปุ๋ย เช่น ต้นกล้วย,ผักตบชวา,กระถิน,ผักบุ้ง,ข้าวโพดฯลฯ
- วัสดุออกจะพ่นออกมาด้วยแรงลม สามารถหั่นแล้วพ่นขึ้นรถได้เลย (เฉพาะรุ่นแบบท่อส่ง)
- โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
- ใบมีดทำจากเหล็กเกรดพิเศษเพื่อยืดอายุการใช้งานที่คงทานและยาวนาน
- เครื่องต้นกำลังสามารถใช้เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว,มอเตอร์หรือ PTO จากรถแทรกเตอร์
- สามารถปรับความยาวของชิ้นงานได้ตามความต้องการ

Model Motor (hp) Machine Capacity Max.Dia. of Wood Max of Corn Bunch Disc System Dimension (WxLxHcm.) Weight
2EMC 1 7.5-10 hp. 380 V. 10 hp. 3,000 Kg. 40 mm. 100×200 mm. 2 Blandes 165x230x135 450 Kg.
2EMC 2 7.5-10 hp. 380 V. 10 hp. 3,000 Kg. 40 mm. 100×200 mm. 2 Blandes 165x510x235 650 Kg.
2EMC T1 - 15 hp. 3,000 Kg. 40 mm. 100×200 mm. 2 Blandes 125x210x135 450 Kg.

เครื่องตัดหญ้า เครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบไม เครื่องตีดิน เครื่องผสมดิน เครื่องรีดยางแผ่น
 

เราผลิตเครื่องจักร งานก่อสร้าง การเกษตร ทนทาน ใช้ง่าย ประหยัด

MADE IN THAILAND

หน้าแรก
เครื่องอัดดิน์แบบมือโยก
เครื่องอัดดินแบบไฮโดริก
อิฐดินซีเมนต์
ขั้นตอนทำอิฐดิน
รูปภาพบ้านดิน
เครื่องบดดิน
เครื่องผสมดิน
เครื่องตัดเหล็กฉาก
เครื่องตัดเหล็กเส่้้น
เครื่องรีดเหล็กแบน
เครื่องม้วนเหล็กแผ่น
เครื่องตัดเหล็กแผ่น
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องย่อยกิ่งไม้ใบหญ้า
เครื่องรีดยาง ถ้วยเคมี
kthaicon1@gmail.com
VDO